(+45) 61 70 23 50 info@annesoevang.dk

Indlægget er tagget med ‘vrede’

 • Er du fyldt op?

  Vi har alle oplevelser, der kan udfordre og stresse i privatlivet eller på jobbet.

  Veninden, vennen eller ens partner kan komme med nok så rigtige og sande input, når vi fortæller, hvad vi oplever.

  Men som oftest er vi ikke i stand til at lytte og tage det ind, fordi vi er så fyldte af det skete, fordi tankerne roterer rundt, og kroppen bruser af vrede, frustration eller andre emotioner.

  Udenforstående har ikke de samme emotioner og følelser investeret i dine udfordringer. De ønsker at støtte og hjælpe men har ikke oplevet det, du oplever og er mere neutrale.

  Det er vi ikke selv, når vi er fyldt op af vores historie, de mange tanker og emotioner. Tror du ikke på det, så prøv bare at berolige en, der er vred. Det er ganske umuligt. Det er først bagefter, man kan tage en snak med vedkommende.

  Giv dig selv lov at rase ud. Vores emotioner kan være indikationer af,  at vores grænser er blevet overtrådt, at vi har fundet os i for meget, at vi foretog et uhensigtsmæssigt valg etc. etc. Når den indre storm har lagt sig, vil du begynde at kunne se klart igen og få en fornemmelse af, hvad det egentligt handlede om,  og hvad du evt. skal ændre eller være opmærksom på o.l.

 • Slip den dårlige samvittighed

  Vi mennesker går rundt med alt for meget grundløs dårlig samvittighed, og den tapper os for energi og livsglæde. Skyldfølelse  kan ligge i mange områder af vores liv. Eksempler kan være:

  • At være sur og skælde ud
  • At føle sig som en dårlig mor/far
  • At være opfarende
  • At have gjort noget engang, som ikke skulle været gjort
  • At være ude af stand til at tabe sig i vægt.
  • At føle du svigtede
  • At partneren har det dårligt
  • At det er min skyld
  • At være, som du er
  • At du ikke sagde sandheden
  • At du ikke gjorde det godt nok
  • At være et dårligt menneske
  • At tro, du gjorde noget forkert ift. hvad andre forventede
  • At føle skyld over sine inderste følelser

  Skyld genererer også skam og vrede.  Skyld går os skamfulde og små. Samtidig kan man føle sig som et offer for omstændighederne, og det gør os vrede.

  Skyld skaber også en uendelig mængde negative tanker, bekymringer og ængstelse, der aldrig får udløsning.

  Der er to slags skyldfølelse

  • Ren skyldfølelse er, når vi ved, vi har gjort noget, der er forkert. Vi fortryder, og vi kan komme videre ved at undskylde og evt. udbedre den forvoldte skade.
  • Al anden skyldfølelse er kulturel betinget og falsk. Er det ikke tid til at erkende og se, hvad der er sandt og usandt, træde ud af sit skyldfængsel. Vi lever i en anden tid nu. Før i tiden var det udbredt at smide skyld efter andre: du kan ikke være det bekendt, du fik mig til at gøre det, du kan ikke være bekendt at gøre det overfor mig. Vi lærte at lyve og fortie sandheden overfor andre. Gjorde vi det ikke, blev der smidt skyld efter os fra andre, der mente, at de havde retten i deres hånd.

  Ja vi har alle gjort og sagt ting, vi ikke skulle have gjort. Men sket er sket. Vil du videre uden det gamle, er du velkommen til at kontakte mig, evt. få en snak før en tilgivelsessession. Du behøver ikke engang fortælle mig for hvad. Jeg hjælper dig med at sætte ord på det, og du kan få tilgivelsen fra sjælsplanet samt slippe det, der har tynget dig ned.

  Engang gik jeg rundt med dårlig samvittighed over mange ting. Lige meget hvor meget energi jeg brugte på at forsøge at afhjælpe det, føltes det aldrig godt nok. Så jeg ved, hvordan det opleves.

 • Hvor der er vrede, er der smerte  

  Den velkendte følelse vælter op og eksploder som en vulkan med lava og ild. Vrede, had bebrejdelser og kritik skyder op fra maven og solar plexus.

  Vreden har det med at løbe af med os, og vi kommer ofte så grueligt galt afsted. Tænk på noget så trivielt som vejvrede.

  Mest velkendt er nok vrede i parforholdet, selv om vi ved, at den er sårende og ofte usand. Vrede bobler op, når vi mindst venter det og ofte i de små ting i hverdagen.

  Vrede kan være konstruktiv og være en drivkraft, men den kan også være som en destruktiv og ukontrollerbar ild.

   

  Hvad vil vrede fortælle dig?

  Selv i den destruktive form har vrede et formål. Den vil have dig til at hele gammel smerte og afmagt.

  Den handler ikke om din partner – han eller hun er ganske enkelt spejlet, der kan hjælpe dig med at åbne op for samt hele smerten.

  Du har et valg. Du kan fortsætte dit liv uden at gøre noget, eller du kan begynde at hele din ubevidste og glemte smerte.

  For vrede vil have dig til at opdage, anerkende, erkende samt slippe smerte uanset hvad den handler om.

   

  Healingsprocessen

  Først når din vrede har lagt sig, kan du træde et skridt tilbage og se på, hvad det dog handlede om.  Du vil opdage, at det er ganske umuligt i selve situationen, mens vreden raser.

  Bliv din egen detektiv og spørg ind.

  Hvad følte du, da du blev trigget og reagerede med vrede? Hvor kender du den vrede fra? Hvad minder det dig om? Havde andre i din opvækst samme reaktion? Hvem?  Er det din vrede? Hvis ja, hvad handler den reelt om?

  En klient forstod ikke, hvorfor hun reagerede så voldsomt i sit parforhold og var mildest talt chokeret over at opdage, at det handlede om den relation, der havde været med en stedfar. Der havde været nedgørelser, ydmygelser, sætten på plads, tilsidesættelser, dominans, affærdigelser, ondskabsfuldheder, hån og latterliggørelser.

  Efterfølgende ændrede hendes reaktioner og forholdet sig automatisk.

  Tillært adfærd og reaktion

  Adfærd og reaktioner er tillært i opvæksten. Vi imiterer fra små alle omkring os – forældre og jævnaldrende. Vi imiterer både deres kommunikationsmodel samt de måder, de reagerer på.

  Det er den ene side af det. Den anden er, at vi ubevidst har påtaget os samt kopieret forældres tanker, opfattelser, frygt o.l. Et eksempel er frygt for edderkopper. Frygten er som oftest ikke din men indkodet fra mor, som fik den fra mormor, som fik det fra sin mor etc.. Nedarvet.

   

  At tage ansvar for dit eget shit

  Når vi begynder at tage ansvar for vores egne destruktive mønstre og hele smerten, vokser vi fra vreden og de gamle mønstre og reaktioner.

  At give andre skylden, bebrejdelser og kritik bringer aldrig fred og indre frihed. Den kommer indefra.

 • Vredesudbrud udenfor vores kontrol

  Hvis du kender til pludselig at blive ustyrlig vred, så vred, at du siger grimme ting og måske kaster mad eller porcelæn efter din partner, er du ikke alene. Bagefter husker du måske ikke engang de grimme ting, der blev sagt.

  Du har været ude af dig selv. I kølvandet kommer den dårlige samvittighed, og du lover dig selv at styre dig selv bedre fremover. Men ak, det er lige til næste gang.

  Forleden snakkede jeg med en god bekendt om børn og deres voldsomme, eksplosive udbrud. Mine børn, der i dag er voksne, havde dem også – der blev råbt og skreget, og døre blev knaldet i med gungrende brag.

  Når vi oplever det hos andre, uanset om det er børn eller voksne, kan det opleves både voldsomt og surrealistisk. Hvad sker der lige?

  Ser jeg tilbage, har jeg selv haft ukontrollable vredesudbrud tidligere, ligesom jeg både har hørt om og set det hos voksne.

  Vulkanudbrud

  Behovet for at komme af med et kæmpe indre overtryk og indestængt energi er som et vulkanudbrud med sprudlende ild, lava og aske.

  Men hvad handler de her uforståelige udbrud egentligt om?

  Det er et faktum, at små børn endnu ikke har de sproglige evner til at gøre sig forståelige overfor den voksne. Barnet kan ikke forklare sig, ikke stå op for sig selv, når det føler sig misforstået og ikke mødt. Reaktionen er raseri og frustration, sparken, kasten sig ned, nogle banker endda hovedet i gulvet af raseri. Det er en måde at sige, så stop dog mor/far, forstå mig.

  Det oversete barn

  Kan voksnes udbrud handle om ikke at føle sig hørt, føle sig afvist, ignoreret, fordømt og kørt over af andre, føle at man selv står med ansvaret, er overudkørt, stresset, om at føle  sig dum, ikke god nok m.m.? Læg mærke til, at udbrud aldrig opstår, når tingene fungerer, og vi har det godt.

  Erfaringerne har vist mig, at det kan være en kombination af forskellige årsager. Samtidig er jeg og andre bevis på, at vi hver især kan gøre en forskel for os selv og vores verden, når vi vælger at gøre en ende på de her uhensigtsmæssige energier.