(+45) 61 70 23 50 info@annesoevang.dk

Er din kommunikation med dig selv kærlig?

Er din kommunikation med dig selv kærlig?
30. november 2021 info@annesoevang.dk

Andres kommunikation HANDLER IKKE OM DIG, men reflekterer deres opfattelser af sig selv.

Selv om vores forældre måtte have  elsket os højere end noget andet, har deres kommunikation kun kunnet afspejle, hvordan de har haft det med sig selv. Som følge heraf har de fleste af os indre sår og skrammer. Måske er vi blevet talt grimt til, talt ned til, afvist, ignoreret, overset. Der kan have været fysiske, emotionelle og psykiske overgreb. Det sætter sine spor i os og vil ofte afspejle, hvordan vi selv i voksenlivet har det med os selv.

Som voksen kan det bl.a. give sig udslag i, at vi bruger unødig meget energi på at analysere, hvad andre mennesker tænker, hvad de tror om os og hvordan de opfatter os. Tanker vil bekymre, analysere, vende og dreje sagte eller usagte ting eller handlinger. Oven i hatten roder mindreværd, dårlig samvittighed og skyldfølelse også rundt.

Vi sammenligner kronisk os selv med de mennesker, vi spejler os i, vi kan have tendens til selvkritik, selvhad, vrede, sorg, afmagt, håbløshed og have mange andre selvdestruktive tanker og mønstre. Det kan være følelsen af ikke at være god nok eller aldrig at kunne gøre det godt nok.

Det er svært at MÆRKE sig selv og sine egne grænser og kan føles som om, vi betragter os selv udefra med andres øjne i stedet for at være til stede i vores krop og være hjemme i os selv. Det gør det svært at sige fra af frygt for at blive opfattet forkert. Måske overlades beslutninger til andre for at undgå at træffe, hvad andre måtte synes er forkerte valg. Der kan være tendens til at undgå konflikter, så hellere glide af.

Nogle vil genkende mange punkter i sig selv, andre måske ikke så meget.

Vejen til en åben, accepterende og kærlig egenkommunikation

Jeg er selv en af de mange, der har oplevet et mix af det hele. Der var både kærlighed men også kommunikation, der bestemt ikke var nærende.

Min kommunikation med mig selv i dag er ganske anderledes end engang, jvf. ovenfor. Alle kan aflære og træde ud af det gamle og få en understøttende og accepterende indre kommunikation. Jeg har skrevet lidt om de mange programmer, vi bærer med som arv fra forældre og forfædre.

Hver familie har sine særheder og sine specifikke måder at kommunikere på. Når vi træder ud af dynamikkerne, sker der noget andet.

 • Vi ved, hvem vi er.
 • Vi er trygge i at være den, vi er.
 • Vi kan mærke egne behov.
 • Vi fortæller, hvad vi føler, og hvad vi oplever
 • Vi har det ok med, at andre er uenige, vil kunne blive skuffede eller sure, for vi ved, at det ikke gør os forkerte.
 • Vi ved, at vores behov og vores grænser har værdi uanset hvad.
 • Vi ved, at andres opfattelser af os IKKE er sandheden om os. Det kan dog være en sandhed for en anden, vi ved, at der er millioner af sandheden, at vi hver især har vores helt unikke indre univers..
 • Vi ved derfor, at vi kan kommunikere vores sandheder
 • Vi ved, at vi gør det så godt, vi kan i enhver situation,
 • Vi ved, at vi både kan og vil komme til at fejle men også, at ethvert “fejltrin” er en mulighed for udvikling og vækst.
 • Vi ved, at vi er her ikke for at spille en rolle som andre synes om, men for at være så autentiske overfor os selv, som vi kan hvert eneste øjeblik.
 • Vi er trygge i andres afvisninger
 • Vi er fri for at sammenligne os med andre, og andre er fri til at være, som de er.